KONTAKT

Y? VAD

 

 

NYA REFLECTIVE CIRCLE

 

”The best way to predict the future, is to invent it.”

/Alan Key

 

> Vision

Reflective Circle skall fungera som en bro för att överbrygga glappet

mellan det existentiella och det kommersiella, mellan teori  och praktik,

mellan det som varit och det som komma skall.

 

> Mission

Nya Reflective Circle är ett värdegrundsbaserat tjänsteföretag som arbetar

enligt ledorden Hållbarhet, Kreativitet och Medvetenhet.

Vi vill hjälpa företag och individer i förändringsprocesser att utvecklas på ett sätt

som ligger i linje med sin högsta potential genom strategisk design och hållbar utveckling. Vi riktar oss till såväl produktbaserade- som tjänsteföretag samt individer på ledande positioner (changemakers) och entreprenörer som önskar guidning i processen från ett gammalt paradigm till ett nytt.