KONTAKT

ORU? REFERENSER

 

 

Vem är Du? Passar vi för varandra? Det bästa sättet att ta reda på det är att träffas och diskutera vad det är Du vill uppnå och hur jag kan bidra till det.

 

Jag tror att Du är en individ som antingen representerar dig själv eller en verksamhet du driver eller jobbar i. Jag tror att Du reflekterar och har umgåtts en tid med tankar om att det måste finnas mer: större värden, tydligare budskap, nöjdare kunder, mer arbetsglädje och framför allt: en känsla av meningsfullhet.

 

Jag är övertygad om att du har rätt, och den här övertygelsen har jag delat med många andra som jag jobbat med tidigare eller jobbar med nu: